Nguồn lực & Kết nối

Blue Regency có cơ sở tại 2 thị trường chính: Trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP HCM. Với uy tín trong lĩnh vực, Blue Regency có được sự hợp tác xuyên suốt với các đối tác và nhà cung cấp chính và đội ngũ nhân sự “freelance” có thể linh hoạt huy động cho nhiều dự án khi cần. Có thể nói chúng tôi “có” được họ “trên cùng một thuyền” với mình.