Sự tương hỗ của Sự kiện và Truyền thông

Đây là 1 trong những yếu tố tạo nên thế mạnh và giúp Blue Regency khác biệt với các đối tác khác. Có ý nghĩa nhiều hơn là 2 mảng việc thì các sự kiện sẽ được tiếp cận bằng tư duy và góc nhìn truyền thông, và các dự án truyền thông được hỗ trợ bởi năng lực triển khai các kênh offline. Bên cạnh đó L.i.M Creative (công ty cùng hệ thống) sẽ khẳng định sự chủ động và tập trung về khía cạnh sáng tạo.